Events

Icon Events_grijs 184x184

Evenementen kennen altijd risico’s. Verschillende risico’s. Toegang, gebruik van alcohol en/of drugs, brand. En veelal zijn er heel veel mensen aanwezig die hun aandacht volledig gericht hebben op het evenement zelf en niet zozeer op die risico’s. Daar komt dan vaak nog bij dat de technische beheersmiddelen ter detectie en preventie actief uitgeschakeld worden omdat het evenement speciale eisen stelt. Denk aan de special effects van een optreden die elke brandmeld installatie af zouden laten gaan.

Preventie is key. Want de impact van een calamiteit kan heftig zijn. Maar voorbereid zijn op een calamiteit en effectief kunnen handelen is minstens zo belangrijk. Ook als die calamiteit niet direct brand gerelateerd is.

BCN Brandwachten hebben die voorbereiding. Zij zijn natuurlijk getraind in BHV en EHBO en Blusmiddelen. Maar zijn ook getraind in Crowd Control. Zij kunnen situaties herkennen, voorkomen en er adequaat op reageren.